KALİTE POLİTİKAMIZ

Toplam kalite anlayışıyla insan merkezlilik, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmete odaklı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan, iç ve dış paydaşları ile sürekli izlenen değerlendirilen ve iyileştirilen, huzur ikliminde;

  • Bilimsel ve sosyal alanlarda üretken,
  • Rekabetçi,
  • Şeffaf,
  • Hesap verebilir,
  • Ulusal ve evrensel değerlere sahip öğrenciler yetiştiren,
bir üniversite olmayı benimsemiştir.

Misyon

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarındaki gençler başta olmak üzere sürekli eğitime inanan her kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla, alanında yetkin ve özgüveni yüksek, ortak kültür değerlerimiz etrafında ahlaki ilkeler ve evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk sahibi, çağdaş, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte bireyler yetiştirmek ve başta Türk Uygarlığı olmak üzere dünya bilimine katkı sağlamaktır.

Vizyon

Eğitimde uluslararası bir marka olarak akademik çalışmaları ve topluma sunduğu hizmetlerle Türk Dünyasına ve insanlığa değer katan, “Uluslararası Düzeyde Saygın ve Tanınan Bir Üniversite” olmaktır.

Yönetim Temsilciliği

Kırgızistan Türkiye Manas Ünıversitesi © 2021